" Ε Ρ Α Τ Ω "

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ A.L.LOIZCOM NETWORKS LTD. Η ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΗΛ. +357-99563943